PAKIKIPAG-TRADE SA MGA ORAS NG HOLIDAY NG MERKADO

Ang mga merkado ay may holiday rin

Tingnan ang 2023 market holiday hours at maintenance times sa ibaba.

May 2023

Lahat ng oras ay ipinapakita sa London time (ang holiday hours ay maaaring magbago).

Simbolo Uri ng instrumento Araw ng Manggagawa 01/05/2023 Koronasyon ni Haring Charles 08/05/2023 Kaarawan ni Buddha 26/05/2023 Araw ng Alaala 29/05/2023
COFFEExx Commodity Future CFD Late bukas 12:30 Late bukas 12:30 Normal na Oras Sarado
COTTONxx Commodity Future CFD Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Sarado
GCxx Commodity Future CFD Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang malapit 19:30
HGxx Commodity Future CFD Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang malapit 19:30
NGxx Commodity Future CFD Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang malapit 19:30
SIxx Commodity Future CFD Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang malapit 19:30
UKOILxx Commodity Future CFD Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang malapit 18:15
USCOCOAxx Commodity Future CFD Late open 12:30 Late bukas 12:30 Normal na Oras Sarado
USOILxx Commodity Future CFD Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang malapit 18:15
CARBONxx Commodity Future CFD Sarado Sarado Normal na Oras Sarado
UKOILRoll Rolling Oil Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang malapit 18:15
USOILRoll Rolling Oil Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang malapit 18:15
AUS200xx Indices Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
CHINA50xx Indices Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
DE30xx Indices Futures Maagang Isara 21:00, Resumes 23:00 Normal na Oras Normal na Oras Maagang Isara 21:00, Resumes 23:00
ESP35xx Indices Futures Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
FRA40xx Indices Futures Maagang Isara 21:00, Resumes 23:00 Normal na Oras Normal na Oras Maagang Isara 21:00, Resumes 23:00
HK50xx Indices Futures Sarado Normal na Oras Sarado Normal na Oras
INDIA50xx Indices Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
SING30xx Indices Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
UK100xx Indices Futures Maagang Isara 21:00, Resumes 23:00 Maagang Isara 21:00, Resumes 23:00 Normal na Oras Sarado
US30xx Indices Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang Isara 18:00, Resumes 23:00
US500xx Indices Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang Isara 18:00, Resumes 23:00
USDINDEXxx Indices Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
UT100xx Indices Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang Isara 18:00, Resumes 23:00
AUS200Roll Indices Rolling Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
CHINA50Roll Indices Rolling Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
CHshares Indices Rolling Sarado Normal na Oras Sarado Normal na Oras
DE30Roll Indices Rolling Maagang Isara 21:00, Resumes 23:00 Normal na Oras Normal na Oras Maagang Isara 21:00, Resumes 23:00
ESP35Roll Indices Rolling Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
EU50Roll Indices Rolling Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
FRA40Roll Indices Rolling Maagang Isara 21:00, Resumes 23:00 Normal na Oras Normal na Oras Maagang Isara 21:00, Resumes 23:00
HK50Roll Indices Rolling Sarado Normal na Oras Sarado Normal na Oras
INDIA50Roll Indices Rolling Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
JP225Roll Indices Rolling Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang Isara 18:00, Resumes 23:00
RUSS2000 Indices Rolling Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang Isara 18:00, Resumes 23:00
UK100Roll Indices Rolling Maagang Isara 21:00, Resumes 23:00 Maagang Isara 21:00, Resumes 23:00 Normal na Oras Sarado
US30Roll Indices Rolling Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang Isara 18:00, Resumes 23:00
US500Roll Indices Rolling Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang Isara 18:00, Resumes 23:00
UT100Roll Indices Rolling Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang Isara 18:00, Resumes 23:00
VIXRoll Indices Rolling Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Sarado
UKGILT Bond Futures Sarado Sarado Normal na Oras Sarado
BUND Bond Futures Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
FX FX & Metals Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
XAG FX & Metals Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang Isara 19:30, Resumes 23:00
XAU FX & Metals Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang Isara 19:30, Resumes 23:00
XPT FX & Metals Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang Isara 19:30, Resumes 23:00
EU Equities (French) Equities Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
EU Equities (German) Equities Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
EU Equities (Spanish) Equities Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
UK Equities Equities Sarado Sarado Normal na Oras Sarado
US Equities Equities Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Sarado
Crypto Crypto Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras

Abril 2023

Lahat ng oras ay ipinapakita sa London time (ang holiday hours ay maaaring magbago).

Symbol Instrument type Ching Ming Festival - 05/04/2023 Holy Thursday & Half Day - 06/04/2023 Good Friday - 07/04/2023 Easter Monday - 10/04/2023 Day After Easter Monday - 11/04/2023 Freedom Day - 25/04/2023
COFFEExx Commodity Future CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Late Open 12:30 Normal
Hours
Normal Hours
COTTONxx Commodity Future CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal Hours Normal Hours Normal Hours
GCxx Commodity Future CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal Hours Normal Hours Normal Hours
HGxx Commodity Future CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal Hours Normal Hours Normal Hours
NGxx Commodity Future CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal Hours Normal Hours Normal Hours
SIxx Commodity Future CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal Hours Normal Hours Normal Hours
UKOILxx Commodity Future CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal Hours Normal Hours Normal Hours
USCOCOAxx Commodity Future CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Late Open 12:30 Normal Hours Normal Hours
USOILxx Commodity Future CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal Hours Normal Hours Normal Hours
CARBONxx Commodity Future CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Normal Hours Normal Hours
UKOIL Rolling Rolling Oil Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal
Hours
Normal Hours Normal Hours
USOIL Rolling Rolling Oil Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal Hours Normal Hours Normal Hours
AUS200xx Indices CFD Normal Hours Early Close 15:00 Closed Closed Normal
Hours
Late Open 7:10
CHINA50xx Indices CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Normal Hours Normal Hours Normal Hours Normal Hours
DE30xx Indices CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Late open 1:15 Normal Hours
ESP35xx Indices CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Normal Hours Normal Hours
FRA40xx Indices CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Late Open 7:00 Normal Hours
HK50xx Indices CFD Closed Normal
Hours
Closed Closed Normal Hours Normal Hours
INDIA50xx Indices CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Normal Hours Closed Normal Hours Normal Hours
SING30xx Indices CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Normal Hours Normal Hours Normal Hours Normal Hours
UK100xx Indices CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Late open 1:00 Normal Hours
US30xx Indices CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Early Close 14:15 Normal Hours Normal Hours Normal Hours
US500xx Indices CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Early Close 14:15 Normal Hours Normal Hours Normal Hours
USDINDEXxx Indices CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Opens 10:00 & Early Close 16:15 Normal Hours Normal Hours Normal Hours
UT100xx Indices CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Early Close 14:15 Normal Hours Normal Hours Normal Hours
VIXxx Indices CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Early Close 14:30 Normal Hours Normal Hours Normal Hours
AUS200Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Early Close 15:00 Closed Closed Normal
Hours
Late Open 7:10
CHINA50Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Normal Hours Normal Hours Normal Hours Normal Hours
CHshares Indices Rolling CFD Closed Normal
Hours
Closed Closed Normal Hours Normal Hours
DE30Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Late Open 1:15 Normal Hours
ESP35Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Normal Hours Normal Hours
EU50Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Normal Hours Normal Hours
FRA40Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Late Open 7:00 Normal Hours
HK50Roll Indices Rolling CFD Closed Normal
Hours
Closed Closed Normal Hours Normal Hours
INDIA50Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Normal Hours Normal Hours Normal Hours Normal Hours
JP225Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Early Close 14:15 Normal Hours Normal Hours Normal Hours
RUSS2000 Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Early Close 14:15 Normal Hours Normal Hours Normal Hours
UK100Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Late Open 1:00 Normal Hours
US30Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Early Close 14:15 Normal Hours Normal Hours Normal Hours
US500Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Early Close 14:15 Normal Hours Normal Hours Normal Hours
UT100Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Early Close 14:15 Normal Hours Normal Hours Normal Hours
VIXRoll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Early Close 14:30 Normal Hours Normal Hours Normal Hours
IT40Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Normal Hours Normal Hours
UKGILT Bonds Futures Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Normal
Hours
Normal
Hours
BUND Bonds Futures Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Normal
Hours
Normal
Hours
FX FX & Metals Normal
Hours
Normal
Hours
Normal
Hours
Normal
Hours
Normal
Hours
Normal
Hours
XAG FX & Metals Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal Hours Normal
Hours
Normal
Hours
XAU FX & Metals Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal Hours Normal
Hours
Normal
Hours
XPT FX & Metals Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal Hours Normal
Hours
Normal
Hours
EU Equities (French) Equities Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Normal
Hours
Normal
Hours
EU Equities (German) Equities Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Normal
Hours
Normal
Hours
EU Equities (Spanish) Equities Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Normal
Hours
Normal
Hours
UK Equities Equities Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Normal
Hours
Normal
Hours
US Equities Equities Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal
Hours
Normal
Hours
Normal
Hours
Crypto Cryptocurrencies Normal
Hours
Normal
Hours
Normal
Hours
Normal
Hours
Normal
Hours
Normal
Hours
MGA FAQ

Mga tanong tungkol sa Market Holiday Hours

Pwede ba akong mag-trade kapag sarado ang mga merkado?

Hindi, pwede ka lamang magbukas (o magsara) ng posisyon kapag bukas ang mga merkado. Karamihan sa mga merkado ay tumatakbo sa New York trading hours (9.00 - 17.00 ET) pero pwede rin silang maapektuhan ng mga araw o oras ng mga holiday o iba pang sociopolitical at cultural events.

Laging magplano nang maaga para sa mga paparating na pagsasara ng merkado para matiyak na ang mga trade ay tatakbo nang maayos at ang lahat ng mga potensyal na rollover ay maikokonsidera nang maaga.

Ang Forex market ay bukas 24 oras kada araw, 5 araw kada linggo.

Ang oras sa MT5 ay ipinapakita bilang Eastern European Time (EET).

Tuwing Daylight-Saving Time, ang EET ay 3 oras na mas nauuna sa Greenwich Mean Time (GMT +3). Tuwing Standard (Winter) Time, ang EET ay 2 oras na mas nauuna sa GMT (GMT +2).

Ang dulo ng aming trading day ay laging nakaayon sa pagsasara ng merkado sa New York.

Ang mga mamahaling metal ay tumatakbo sa parehong trading hours sa forex na may karagdagang arawang break sa 21.00-22.00 GMT tuwing BST (British Summer Time) at 22.00-23.00 tuwing GMT DST (Daylight Saving Time).

Sa kasamaang palad, hindi. Ang mga trade ay pwede lang ilagay tuwing oras ng merkado – ngunit ang mga merkado ay magpapatuloy sa pag-unlad 24/7. Pinipili ng ilang mga trader na gumamit ng stop loss orders para pababain ang panganib, para laging suriin ang rolling fees at para ikontrata ang expiry dates bago maglagay ng trade para tiyakin na tatakbo ang mga ito ayon sa plano.

Oo, nag-aalok kami ng margin-free hedging kung saan ang alinmang naka-hedge na posisyon ay nakatakda sa ‘zero’. Ibig sabihin hindi mo kailangan ng margin para panatilihin ang posisyon na magpapakita sa iyong net position na katumbas ng zero. Magpapahintulot ito sa iyo na magkaroon ng benepisyo mula sa higit pang available na pondo, pero pwede rin itong magsanhi ng panganib ng triggering ‘margin call’ o ‘stop out' events kapag biglaang paglawak ng spread (hal. tuwing news release).

Mangyaring ikonsidera ang rolling fees sa weekends sa iyong financial planning dahil ang margin-free hedged positions ay hindi swap-free - maliban kung ikaw ay nagti-trade sa isang swap-free account.

Ang halaga ng financing para sa iyong CFD trade ay tinutukoy bilang 'rollover.' Ito ang interes na binabayaran depende sa sukat ng posisyon at para sa pagpapanatili ng posisyon nang lampas sa 20:45 GMT. Para sa mga index CFD, ang anomang mga pagsasaayos ng dibidendo na ibinigay ay kasama rin sa halaga ng rollover.

Ang formula para sa financing cost ay tulad ng sumusunod:

Closing Price ng Index * ang interest rate / 100 / Bilang ng Mga Araw +/- Dividends * Sukat ng Trade.

Bigyang-pansin ang mga bukas na posisyon tuwing Biyernes. Kung magpapanatili ka ng posisyon sa weekend, ang rollover ay sisingilin nang 3 beses dahil hindi mo maisasara ang posisyon hanggang sa magbukas ang mga merkado sa umaga ng Lunes.

Para maiwasan ang rollover charges, tiyaking isara ang alinmang bukas na posisyon bago 20:45 GMT.

Tingnan ang aming Financing Fees page.

May marami pang puweding i-explore

Extra Security

Dagdag na seguridad

Dalawang-hakbang sa pagberipika ng account, pinananatiling hiwalay at ganap na kinokontrol ang mga pondo sa 6 na pandaigdigang rehiyon.

About Us Hero

Kilalanin ang grupo

Ang aming mga eksperto sa pandaigdigang merkado ay handang tumulong ng may suporta sa 6 na mga wika.

All Products Hero

Mga produkto sa pakikipag-trade

I-trade ang mga CFD sa forex, crypto, mga kalakal, mga indices, mga share at ETF.