PETSA NG PAG-EXPIRE NG PAGTE-TRADE

I-save ang mga petsang ito

Planuhin ang iyong mga trade sa pamamagitan ng pag-alam kung kailan magbubukas ang mga bagong contract o kung kailan matatapos ang mga kasalukuyang contract.

MGA PAPARATING NA EXPIRY

Mga expiry date ng mga kasalukuyang contract

Sa sumusunod na talaan, lahat ng nakalistang oras ay nasa GMT+1 (London timezone). Ang huling dalawang character ay nagpapahiwatig ng nauugnay na buwan at taon, ibig sabihin Jan (F), Feb (G), Feb (G), Mar (H), Apr (J), May (K), Jun (M), Jul (N), Aug (Q), Sep (U), Oct (V), Nov (X), Dec (Z), 2022 (2).

Mga expiry date ng mga kasalukuyang contract Last Trade Time (DD/MM/YYYY) Instrument Type
BUNDM3 07/06/2023 16:15 Current Commodity Futures
CARBONH24 14/12/2023 16:15 Current Commodity Futures
COFFEEN3 20/06/2023 18:25 Current Commodity Futures
COTTONN3 22/06/2023 19:15 Current Commodity Futures
GCQ3 27/07/2023 18:30 Current Commodity Futures
GILTU3 29/08/2023 10:00 Current Commodity Futures
HGN3 28/06/2023 18:00 Current Commodity Futures
NGN3 26/06/2023 19:30 Current Commodity Futures
SIN3 28/06/2023 18:25 Current Commodity Futures
UKOILN3 30/05/2023 19:30 Current Commodity Futures
UKOILQ3 29/06/2023 19:30 Current Commodity Futures
USCOCOAN3 22/06/2023 16:50 Current Commodity Futures
USOILN3 16/06/2023 19:30 Current Commodity Futures
USOILQ3 18/07/2023 19:30 Current Commodity Futures
AUS200M3 14/06/2023 21:00 Current Indices Futures
CHINA50K3 30/05/2023 09:30 Current Indices Futures
DE30M3 16/06/2023 12:00 Current Indices Futures
ESP35M3 16/06/2023 15:15 Current Indices Futures
FRA40M3 16/06/2023 15:00 Current Indices Futures
HK50K3 30/05/2023 09:00 Current Indices Futures
INDIA50M3 29/06/2023 11:10 Current Indices Futures
SING30K3 30/05/2023 10:10 Current Indices Futures
UK100M3 16/06/2023 10:00 Current Indices Futures
US30M3 15/06/2023 21:00 Current Indices Futures
US500M3 15/06/2023 21:00 Current Indices Futures
USDINDEXM3 15/06/2023 20:00 Current Indices Futures
UT100M3 15/06/2023 21:00 Current Indices Futures
VIXM3 21/06/2023 14:00 Current Indices Futures
PANDAIGDIGANG BROKER

Simulan ang pakikipag-trade online gamit ang Equiti

MGA PAPARATING NA CONTRACT

Mga trading date ng future contracts

Sa sumusunod na talaan, lahat ng nakalistang oras ay nasa GMT+1 (London timezone). Ang huling dalawang character ay nagpapahiwatig ng nauugnay na buwan at taon, ibig sabihin Jan (F), Feb (G), Feb (G), Mar (H), Apr (J), May (K), Jun (M), Jul (N), Aug (Q), Sep (U), Oct (V), Nov (X), Dec (Z), 2022 (2).

Mga trading date ng future contracts First Trade Time (DD/MM/YYYY) Instrument Type
BUNDU3 01/06/2023 16:15 Next Commodity Futures
CARBONH25 08/12/2023 16:15 Next Commodity Futures
COFFEEU3 14/06/2023 18:25 Next Commodity Futures
COTTONZ3 16/06/2023 19:15 Next Commodity Futures
GCZ3 21/07/2023 18:30 Next Commodity Futures
GILTZ3 22/08/2023 10:00 Next Commodity Futures
HGU3 22/06/2023 18:00 Next Commodity Futures
NGQ3 20/06/2023 19:30 Next Commodity Futures
SIU3 22/06/2023 18:25 Next Commodity Futures
UKOILU3 31/05/2023 19:30 Next Commodity Futures
USCOCOAU3 16/06/2023 16:50 Next Commodity Futures
USOILU3 19/06/2023 19:30 Next Commodity Futures
AUS200U3 07/06/2023 21:00 Next Indices Futures
CHINA50M3 23/05/2023 10:00 Next Indices Futures
DE30U3 09/06/2023 12:00 Next Indices Futures
ESP35N3 09/06/2023 15:15 Next Indices Futures
EU50U3 09/06/2023 16:00 Next Indices Futures
FRA40N3 09/06/2023 15:00 Next Indices Futures
HK50M3 23/05/2023 09:30 Next Indices Futures
INDIA50N3 22/06/2023 11:10 Next Indices Futures
SING30M3 23/05/2023 10:40 Next Indices Futures
UK100U3 09/06/2023 10:00 Next Indices Futures
US30U3 08/06/2023 21:00 Next Indices Futures
US500U3 08/06/2023 21:00 Next Indices Futures
USDINDEXU3 08/06/2023 20:00 Next Indices Futures
UT100U3 08/06/2023 21:00 Next Indices Futures
VIXN3 14/06/2023 14:00 Next Indices Futures

May marami pang puweding i-explore

Extra Security

Dagdag na seguridad

Dalawang-hakbang sa pagberipika ng account, pinananatiling hiwalay at ganap na kinokontrol ang mga pondo sa 6 na pandaigdigang rehiyon.

About Us Hero

Kilalanin ang grupo

Ang aming mga eksperto sa pandaigdigang merkado ay handang tumulong ng may suporta sa 6 na mga wika.

All Products Hero

Mga produkto sa pakikipag-trade

I-trade ang mga CFD sa forex, crypto, mga kalakal, mga indices, mga share at ETF.